Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

torsdag 23 november 2017

År 3

Veckobrev v 48

På måndag den 27/11 kl. 18.00 är det föräldraråd på Dagsberg. Föräldrarådsrepresentanter i klassen har fått med kallelsen till det i dag via berörda elever. För övrigt se inlägg/inbjudan  på bloggen. Kontakta föräldrar till Rasmus och Milla/Ebba om det är något ni vill ta upp. Alla föräldrar är naturligtvis även välkomna att närvara.
Angående Lucia: alla elever har nu valt vad de vill vara i Luciatåget. Det blir förutom Lucia och tärnor även stjärngossar och tomtar. Eleverna har fått i uppgift att själva berätta hemma vad de ska vara så att ni hinner se över de kläder som behövs. Alla elever har också fått hem texter att öva på.
Vi kommer att träna i helklass på musiken de tre tisdagarna som är fram till Lucia. Det blir ingen engelska då på schemat. Det kommer också att bli något tillfälle då vi kan träna i kyrkan.
Nu har vi åter kommit igång med Kiwin. Vi kommer att jobba med kiwi i två veckor. Sedan kommer vi att ha en del andra läsprojekt där barnen får läsa extra mycket både i skolan och hemma. Vi lägger mycket stor vikt på läsningen nu när barnen går i åk 3, så de blir väl rustade för framtiden med kommande nationella prov och för åk 4.
De nationella proven kommer att påbörjas v.11 och pågå t.o.m v.20. Under den tiden kommer vi att vara restriktiva med ledighetsansökningar.

Vänligen
Inger och Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar