Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

torsdag 15 september 2022

1 B

Veckobrev v.37

I svenskan har vi den här veckan haft våra läsgrupper, jobbat med veckans bokstav Å och även jobbat i Forma språket, där vi pratade om vad man tycker om att göra på fritiden. Eleverna har också skrivit meningar om hösten och ritat fina bilder i sina skrivböcker.

I matten har vi jobbat vidare med siffran 4 och även pratat om begreppen och tecknen för lika med =, större än > och mindre än <. Vi har tränat gemensamt på Skolplus, jobbat med det i matteboken, samt tittat på Livet i mattelandet kring ämnet.

I No:n har vi pratat om svampar. Vi har sett på en film om svampar, hur de växer och förökar sig, pratat om svampens olika delar, om vilka vanliga svampar vi hittar i skogen, vilka svampar som är ätliga och vilka som är giftiga och slutligen gjort små svamp-böcker där man fick skriva och färglägga svampar.

I So:n har vi pratat vidare om trafik och sett på UR:s program Gatsmart, där det handlade om cykeln. Vi har sedan pratat om de olika delarna på en cykel och vikten av att ha en cykelhjälm. Alla fick sedan färglägga en cykel och skriva namnen på delarna, samt färglägga en cykelhjälm.

I engelskan pratar vi nu om färger. Vi har lekt lekar och även gjort egna memoryspel med färgerna och de engelska orden för varje färg. Dessa memoryspel har eleverna sedan spelat tillsammans vid flera tillfällen under veckan, kul!

Imorgon fredag är det Skoljogg och vi tackar ICA Smedby som skänker äpplen till alla barn!

---------------------------------------------------------------------

Vi tackar för ett trevligt föräldramöte i tisdagskväll! Vi pratade om klassföräldrar och bestämde att jag (Martina) delar in klasslistan i 3 delar, där varje del ansvarar för ett läsår var fram till årskurs 3. Jag skickar hem nya klasslistor med indelningen. De som var klassföräldrar i förskoleklassen räknas bort tänker jag. I senaste mailet från mig gällande utvecklingssamtal finns allas mailadresser, så att ni framöver kan hålla kontakt med varandra.

När det gäller föräldraråd, valdes två representanter (markerar även det på klasslistan) Alla är välkomna att medverka på föräldraråden. Kommande möte är onsdagen den 28/9.

Utvecklingssamtal

Under kommande vecka börjar vi med utvecklingssamtal. Det är några som inte har bokat en tid, så jag påminner er om att boka tid snarast. Jag kommer att skicka ut en teams-länk till er mail en stund innan samtalet. Alla har fått hem ett papper med frågor inför samtalet. Fyll gärna i det tillsammans med ert barn och skicka med det tillbaka till mig, så har vi det här till samtalet.


Nästa vecka v. 38:

Måndag: Matte, Svenska (Forma språket), Svenska (läsgrupper), Elevens val

Tisdag: Musik, Matte, No, So 

Onsdag: Svenska (veckans bokstav), Elevens val, Engelska, Idrott (utan ombyte)

Torsdag: Matte, Svenska (ASL), Teknik, Idrott (ombyteskläder)

Fredag: Matte, Svenska (läsgrupper), So (klassråd) 


Läxor:

Läsläxa: För de elever som har Robinboken, läs kapitel 5. Läs gärna lite varje dag.

Varje måndag får man hem läsläxa. Ni som läser Robin, fyll i läsprotokollet (kommentar och ”gubbe”) Kom ihåg att boken måste finnas med varje fredag för då får de läsa upp läxan här i skolan.


Sjukanmälan görs i IST-appen

Telefonnummer till 1B: 073-8531634.

Mailadresser för att nå oss i 1B:

martina.tingberg@norrkoping.se

kerstin.soderholm@norrkoping.se


                                        Trevlig helg! 

                                       // Martina och Kerstin