Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

måndag 12 september 2022

Rektors månadsbrev: september

Hej där hemma! 

Nu har vi lämnat augusti och kommit in i höstmånaderna och dess väder. Vi har nu snart varit 4 veckor i skolan och vi börjar bli mer varma i kläderna efter sommarens uppehåll. 


I detta brev: 

Elevrådet

Vi har haft vårt första elevråd för läsåret och på detta möte hälsades alla välkomna, vi pratade om vad ett elevråd gör och vi pratade om klasserna hade godkänt skolreglerna eller ville ha något ändrat. Några ändringar kom fram och det är därför vi ännu inte skickat hem dem för underskrift. Elevrådet kommer träffas en gång i månaden under hela höstterminen och där lyfter vi det som klasserna har pratat om på klassråden, elevernas arbetsmiljö, skolgården och rektors punkt (om jag har en särskild fråga som jag önskar att de ska diskutera på sina klassråd). 


Föräldrarådet

Onsdag 28 september är det dags för första föräldrarådet. 1-2 representanter från varje klass träffar några pedagoger från skolan för att diskutera skolan och barnens vardag utifrån ert perspektiv och vad som lyfts på föräldramötet. 


Kallelse och dagordning skickas ut till representanterna cirka 1 vecka innan föräldrarådet. Vi träffas på frita (fritaköket). Klicka på länken för att skriva in dig som representant: Länk 


Regler på skolan

Nu är reglerna godkända och reviderade av klassråden och elevrådet. Här kommer årets trivselregler. Länk


Hör av er till någon av oss på skolan om ni har några funderingar eller synpunkter. I första hand till mentor och i andra hand elevhälsoteamet eller till mig. 


Studiedagar 6-7 oktober

Påminner om studiedagarna som infaller torsdag den 6 okt och fredag 7 okt. Fritaverksamheten är öppen, men inte skolan.Ha en fin vecka!


Frida Dahlström

Rektor

Dagsbergs skola: åk F-3 samt fritidshem

Telefon: 011-15 53 62

E-post: frida.dahlstrom@norrkoping.se