Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

torsdag 12 januari 2023

Information om IBIS till vårdnadshavare

 

IBIS – 

IMPLEMENTERINGEN AV VÄRDEGRUNDSARBETE PÅ DAGSBERGS SKOLA

Marie och Frida har under hösten gått halva utbildningen inom IBIS via Uppsala universitet, och blir till sommaren-23 helt klara IBIS-instruktörer. Frida är rektor och Marie är den ena av våra förstelärare. Hon är även specialpedagog och vår NPF-pilot på skolan. 

Nu under våren börjar vi arbeta gentemot personal på skolan om dess arbetsmodell och hur vi implementerar det på Dagsbergs skola. 

Vart vi är och vad vi gör – Läs bilaga 

Under våren kommer även STAR (förra värdegrundsmodellen) att genomföras. STAR står för Språkbruk, Trygghet, Ansvar och Respekt. 


Med vänliga hälsningar, Marie och Frida