Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

torsdag 19 januari 2023

Tack för mig!

                             Hej!

I slutet av oktober fick jag efter två år som pensionär en förfrågan från Utbildningskontoret om att komma tillbaka till Dagsbergs skola på halvtid under en period eftersom rektor Frida Dahlström var delvis sjukskriven Det var lätt att tacka ja till det då jag trivdes väldigt bra på Dagsberg tidigare. 

Mitt uppdrag har varit att avlasta Frida och att vara bollplank angående olika insatser på skolan, inte att ta över ansvaret för arbetet. 

Det har varit kul att möta alla härliga elever igen, några känner jag igen sedan tidigare men de flesta är nya ansikten!

Jag har sett att man haft en tuff hösttermin på skolan med mycket frånvaro bland personalen, det har slitit hårt på alla och varit utmanande för såväl personal som elever. Inför vårterminen har flera insatser gjorts , bland annat rekrytering av personal för att stärka upp och stabilisera arbetsmiljön för alla. Min innerliga förhoppning är att detta ska leda till en betydligt bättre arbetsmiljö för alla barn och vuxna på skolan. 
En delvis ändrad organisation med bättre möjligheter för gemensam planering i årskurslagen har också införts, en lösning som jag ser som positiv. 

Nu är Frida sedan en tid tillbaka på heltid och i samband med månadsskiftet januari/februari tar mitt uppdrag slut och jag återvänder till pensionärslivet på heltid. 

Jag tackar för mig och önskar Dagsbergs skola, personal, elever och vårdnadshavare allt gott!

Hälsningar

Gun-Britt Holmgren