Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

tisdag 21 februari 2023

Information från Skolinspektionen

----------

Hej!

Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar Skolenkäten. Vi har därför förlängt svarstiden till och med tisdagen den 7 mars.

Vi vill även be er skolor att informera vårdnadshavarna om den förlängda svarstiden. 

Observera att det är tre olika enkäter till vårdnadshavare: vårdnadshavare förskoleklass, vårdnadshavare grundskola och vårdnadshavare grundsärskola. Observera även att ni ska göra enkäten för varje barn som ni har på skolan.  


Vårdnadshavare kan besvara Skolenkäten för Dagsbergs skola via följande länk:

Vårdnadshavare Grundskola: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/HdAqDj (21/2 så har 50% svarat)

Vårdnadshavare Förskoleklass: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/MwfsB4 (21/2 så har 65% svarat)

 

Vi vill också passa på att tacka er för det arbete ni lägger ner på enkäterna!

 

Med vänlig hälsning,

Skolinspektionen