Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

fredag 17 februari 2023

Månadsrapport frita - februari

Hej där hemma! 

Nu har vi haft vårt andra månadsmöte med hela fritagänget. Vi vill tacka er föräldrar som ställt upp att hämta era barn lite tidigare de två onsdagar som varit, så vi får möjlighet att ses och skapa en bättre verksamhet. 

Vi (Oliver och Frida) kommer försöka skriva ett månadsbrev från frita efter varje fritakvällsmöte för att ni ska känna er informerade och delaktiga i vad som sker. 

På det senaste mötet så lyfte vi följande punkter: 

Policypunkten ang. bemötande med mera
Vi har sen tidigare ett dokument med värdegrundsfrågor om hur vi är mot varandra, mot barnen och mot vårdnadshavare. Det har vi lyft, samt reviderat. 

Strukturen under eftermiddagar
Framöver kommer vi gå mot att en barngrupp går in direkt efter skoltid och en barngrupp är ute fram till mellis. Efter mellis byts grupperna. Vi kommer inte gå ut med veckoplanering till er vårdnadshavare som varit tidigare, utan mentorer informerar eleverna i klass, plus fritapersonal informerar elever under eftermiddagen om vad som finns att välja mellan. 
        
Planerade aktiviteter kommer erbjudas både för de som är inne och ute. Finns även utrymme för fri lek. Syftet med denna förändring är att skapa en fungerande struktur och lugnare miljö för både barn och vuxna. Mer information kommer vart efter.  

Frukosten
Vi har tagit beslut om att vi går tillbaka till frukost i fritaköket (gula paviljongen). Vi flyttade frukosten på grund av att det skulle bli fler frukostätande elever på morgonen. V ser nu efter flera månader att vi inte har så stor grupp. Denna ändring kommer leda till att det blir färre förflyttningar och en lugnare start på morgonen. 

IBIS
Vi fortsätter kartlägga skolan utifrån IBIS material och just nu pratar vi om frisk- och riskfaktorer. Detta kommer även övrig personal jobba med. 

Kvalitetsarbete
Vi tittade på en av Skolverkets artiklar ang. kvalitet på fritidshem och skattade oss själva. Vår planeringsgrupp kommer fortsätta med det arbetet. 

Sportlovet
Vi diskutera alla inplanerade aktiviteter under sportlovet. Oliver lägger ut ett eget inlägg om just sportlovsveckan. 


Hör av er om ni har några frågor! 

Med vänliga hälsningar, Oliver (oliver.hejlmar@norrkoping) och Frida (frida.dahlstrom@norrkoping.se)