Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

tisdag 18 april 2023

Förändringar på fritidshemmet from. V.17

 Hej! 

Som tidigare blogginlägg angående frita tagit upp, så kommer fritidshemmet genomgå lite förändringar vad gäller elevgrupper, lekmiljöer och inne/ utevistelse. Dessa förändringar början vecka 17. 

Det som kommer hända är: 

  • Den stora elevgruppen delas i två mindre grupper som är mer åldershomogena, alltså åk: F-1 och åk: 2-3 (Notera att det inte är två avdelningar, utan det är fortfarande en avdelning där elevgruppen delas i två).
  • De pedagoger som arbetar på fritidshemmet kommer rotera mellan de olika elevgrupperna i intervaller om två veckor. På dörren vid fritaköket kommer det sitta bilder på vilken personal som är i vilken elevgrupp. 
  • Direkt efter skolans slut kommer f-1 vara inne och 2-3 ute. Vid mellanmålet byter de, f-1 är ute och 2-3 inne.
  • Två lärarledda aktiviteter erbjuds varje dag, en inne och en ute.
  • Rummen på frita är uppdelade och avsedda för/ erbjuder olika aktiviteter.
  • Alla som vill vara ute får vara ute, oavsett vart den elevgruppen enligt schemat ska vara.
Eftermiddagarna kommer i stora drag se ut som mallen nedan: 

På senaste föräldrarådet önskades också information från fritidshemmet igen. Vi kommer sätta upp ett schema över aktiviteterna varje vecka vid den blåa dörren. Det kommer även finnas exemplar att ta med hem om så önskas (detta finns tillgängligt från v.17). 

Har du frågor så är det bara höra av sig,
Telefon: 011-15 54 53 el. 073-853 16 22 (SMS enbart på mobilnumret) 
Mail: oliver.hjelmar@norrkoping.se

Mvh, 
Hela fritagänget genom Oliver!