Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

onsdag 17 maj 2023

Rektorsblogg - maj

Hej alla våra Dagsbergsbarn och familjer!

Nu är det inte många skoldagar kvar till skolavslutningen och vi jobbar för fullt med avslut av detta läsår och planering av nästa. Hoppas ni mår bra och njuter av maj.

Många har frågat skolans personal om information angående personal till hösten, miljöarbete på skolan mm. Jag har inte kunnat lägga ut information tidigare då jag väntat in besked från andra insatser. Vissa saker har jag inte fått tagit del av än, men jag tänker att jag lägger ut det jag vet.

 

I detta brev:

·         Organisation läsåret 23/24
·         Inomhusprover på luftkvalité mm
·         Viktiga dagar då frita är stängt nästa läsår
·         Årets resultat i korta drag
·         Skolavslutning


Organisation läsåret 23/24

Läsårstider för 2023/2024: Läsårstider 2023-2024 förskoleklass grundskola och anpassad grundskola_.pdf (norrkoping.se)

Kommande läsår består våra årskurser av följande personal:

Förskoleklass (30 elever): 
Lena, Maria, Marcus samt Åsa F (ny, följer med från Skogsgläntan)

Årskurs 1 (40 elever): 
Jenny D, Åsa D, Alice (ny), Kerstin och Oliver 

Årskurs 2 (30 elever): 
Pernilla, Martina, Magnus och Ingela

Årskurs 3 (40 elever): 
Karolina, Emma, Monica, Jenny Su och Linda     

Fritidshemmet (ca. 120 elever inskrivna, ej alla aktiva varje dag): 
Oliver, Macus, Åsa, Magnus, Ingela, Monica, Jenny Su, Linda, Kenta, Liselotte, Kadir, Rania (Kerstin) 

Elevhälsan: 
Marie (specialpedagog/talpedagog), Malin (specialpedagog/ny), Jessica (skolsköterska), Linda (socialpedagog), vakant tjänst för kurator

Övriga pedagoger och personal: 
Liselotte (bild), Kadir (idrott), Kentha (skolvärd), Rania (elevassistent). Obs lärarna kommer ha musiken

Administration: 
Pixie och Frida. 

Avtackning... Tyvärr kommer vi nu i juni tacka av några av våra kollegor: Birgitta går i pension, Ylva kommer vara föräldraledig samt Sunday och Inger slutar hos oss. Vi önskar Birgitta, Sunday och Inger det bästa med vad framtiden har i beredskap för dem. Till Ylva säger vi ”på återseende” och önskar en fin tid hemma med bebben som är på gång.


Inomhusprover

Under våren har vi börjat uppmärksamma signaler på att några av våra lokaler ev. kan påverka några av oss negativt. För att se om detta stämmer så har vi bett vår fastighetsförvaltare att göra en inomhusmiljöutredning där man testar luften. De lokaler som är testade är nedre våningen (2As klassrum), personalrum och idrottshall. Vi inväntar fortfarande resultatet. Återkommer så fort jag vet mer. Om ni har frågor kring detta så maila eller ring mig (rektor).  


Viktiga datum för nästa läsåret då fritidshemmet är stängt

Några har börjat fråga när fritidshemmet är stängt nästa läsår. Följande dagar är fritidshemmet stängt så de kan få arbeta med fortbildning och planering: 14-15/8, 8/1, 17/6. Om man är i behov av omsorg för sitt barn så ordnar vi stöd på närliggande skola med fritidshem.

 Årets resultat i korta drag   

Vi summerar året. Det vi kan se redan nu är följande;

1.     Vi har kommit igång med IBIS och Marie och Frida är nu klara med utbildningsår 1. Inför hösten kommer några till på skolan påbörja utbildningen, medan Marie och Frida fortsätter med fördjupningsåret. Kartläggningen av skolan är klar och introduktionen till personal är genomförd. Nu börjar vi jobba med de utvecklingsområden som kommit fram via kartläggningen. Vi återkommer med ett separat utskick om just IBIS. Under tiden vi jobbar med Introduktion av IBIS fortsätter STAR på skolan (värdegrundsarbetet med barnen).  

2.       Elevhälsoteamet har träffats för en planerings-/ och utvärderingsläge nu i maj. Det vi kunde konstatera är att vi ”springer” på mindre brandutryckningar, elevernas enkäter hösttermin och vårtermin visar på positiv utveckling på skolan i trygghet, trivsel och kunskap. Det vi behöver jobba vidare med är rasterna så de blir lustfyllda, mindre tråkigheter i form av tråkigt språk och bråk samt mer planerade aktiviteter. Studieron har ökat rent generellt på skolan senaste tre åren enligt elevenkäterna, men vi vill få den till att bli ännu bättre. Elevhälsoteamet kommer vara lite förnyat så därför kommer vi arbeta ihop oss genom att på nytt gå igenom elevhälsans och trygghetsteamets rutiner mm.  

3.       Fritidshemmets verksamhet utvecklas för varje månad. Genom att vi haft en del byte av personal på fritidshemmet så tar det ett tag att komma igång på riktigt. Vi känner nu att vi har börjat få upp lite styrfart och det tänker vi ska hålla i sig. Vi ser fram emot en härlig fritahöst! 

4.       Personalens OSA-enkät (trivsel och mående på jobbet) fick återigen höga och fina resultat.

5.       Våra två förstelärare Karolina och Marie har nu jobbat två terminer hos oss och de är nu mer insatta i skolans styrkor och utvecklingsområden. Det gör att vi under nästa läsår kommer börja jobba djupare med de pedagogiska frågor som de har sett behöver utvecklas i dialog med lärarkollegiet.

6.       Jag (Frida) avslutar snart min femte termin på skolan. Första året var att känna in sig, se vad som funkade och som behövde förfinas. År två blev en del förändringar och nu år tre hoppas jag på lite mer stabilitet på skolan och att vi fortsätter se positivt resultat som vi redan kunnat börja ta del av.  

 

SKOLAVSLUTNING

Skolavslutningen är torsdagen den 15 juni kl. 8:30-9:30 med efterföljande picknick för de som vill. Vi kommer vara ute och avslutningen är gemensam (ett gemensamt program med alla årskurser och klasser). Vi kommer ut med en trevlig inbjudan och program, men boka in denna morgon redan nu. Skolbussen/taxi går hem kl. 11:00. Välkomna!

 

Nu hoppas vi på fina sista veckor på terminen och läsåret!

Vänliga hälsningar


Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola

Norrköpings kommun

Telefon: 011-155362
frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se 

”Respekt, Ansvar, Omtanke”