Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

fredag 2 juni 2023

Månadsbrev från fritidshemmet

 Hej där hemma! 

Nu har fjärde och sista fritamötet med all personal ägt rum för denna termin. Vi tycker detta har fungerat bra och kommer därför fortsätta till hösten. 

IBIS

Hela skolan arbetar tillsammans för att ta fram en förväntansmatris (vad vi förväntar oss av våra elever). Detta är en del av IBIS arbetet. 

Förutsättningar för personal i fritidshemmet 

Vi diskuterade hur vi till hösten utvecklar förutsättningarna för de som arbetar i fritidshemmet för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. 

------------

På det senaste mötet så lyfte vi följande punkter: 

Fritidshemmet nu och framåt: 
Vi har fortsatt med vårt nya arbetssätt med mindre elevgrupper. Det har till större delar fungerat bra, men det finns fortfarande små justeringar att göra. Vi kommer fortsätta med detta arbetssätt till hösten. 

Sommarlovet:
Vi har en planeringsdag den 19/6 (observera att fritidshemmet är stängt denna dag) då sommarens aktiviteter planeras. Mer information angående detta kommer!   

Sammanslagning på sommarfritids 
Jag (Oliver) gav information till arbetslaget om sammanslagningen. Mer information om detta har skickats hem idag via brev. 

Läsa äger: 
Vi har blivit beviljade från utbildningskontoret, två stycken sommarlovsläsare. Det är ungdomar som kommer vara hos oss v. 31 & 32 för att arbeta med läsning under sommaren. Frida lägger ut serparat inlägg om detta. 

Augusti: 
I månadsskiftet juli/ augusti avslutas fritidshemmsplatsen för elever i åk: 3. Det är även då blivande förskoleklass börjar tillhöra oss, sin nya skola. Separat välkomnande för de nya kommer senare.
 
Innan skolstart i höst har fritidshemmet två stängda dagar. Dessa är: 
14 & 15/8. 

Hör av er om ni har några frågor! 

Med vänliga hälsningar, 
Oliver (oliver.hjelmar@norrkoping.se) och Frida (frida.dahlstrom@norrkoping.se)