Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

måndag 27 maj 2024

Hur vi kommunicerar ut info på Dagsbergs skola

Hej! 

Sedan en tid tillbaka så använder vi vår blogg mindre frekvent. 

  • Mentorer mailar ut veckobrev. 
  • Rektorsbrev mailas ut en gång i månaden. 
  • Meddelanden från frita finns med i veckobrev samt kan skickas ut separat via mail till alla.

Har du en fråga till skolan eller vill komma på besök är du välkommen att kontakta rektor på: 
frida.dahlstrom@norrkoping.se 


Ha en jättefin vår och sommar! 

Varma hälsningar från oss på Dagsberg skolafredag 15 mars 2024

Rektorsbrev mars 2024

 

Mars 2024!

Händelser från februari/mars:

 

·         Andra elevrådet för terminen

Vi har fått väldigt fin respons från klasserna att de tycker att det är bra i klasserna och på skolan. Eleverna har skickat lite förslag till de vuxna kring att ha visardag, förslag på aktiviteter och resor på frita, fler inköp till lekboden, önskemål att få skicka in favoritmåltider igen, få mer att äta mm. Vi kommer lyfta det i rätt forum och se vad vi kan möta kring önskemålen.

 

Lekboden fungerar bra och vi tackar alla i åk 3 som har stått som lekbodsvärd! Bra jobbat! Utifrån elevernas önskemål har vi nu lagt en beställning. Det som är önskats och nu är beställt är; nya innebandyklubbor och bollar, frisbee och frisbeemål, hopprep, fler käpphästar samt nya rep och hinder till hästarna, fler soppborstar, bordtennisracket och pingisbollar, långa spadar samt 4 st. sparkcyklar. Viktigt att ta ansvar för detta och lämna tillbaka efter användande så sakerna håller längre.

 

Vi har också haft ett köksmöte för ca 2 veckor sedan och då lyfte vi elevernas punkter gällande mat. Vi kommer beställa mer pasta, potatis mm för att de ska kunna äta mer om de är hungriga. Även på eftermiddagen får de ta fler mackor om de önskar. Vi kommer under våren skicka ut en enkät till klasserna att fylla i angående favoriträtter som vi sedan kommer skicka till tillagningsköket.  

 

·         Mobiler till och från skolan samt på fritiden som är kopplade till sociala nätverk tex. snap chat

Vi har under denna vecka haft ett kränkningsärende mellan elever rörande sociala medier. Eleverna tar kontakt med varandra, men också med personer som de inte vet vem dem är. EHT och Krisgruppen var i måndags på studiebesök hos Barnahus (https://norrkoping.se/stod-och-omsorg/barn-ungdom-och-familj/barnahus). De berättade att det är barn (flickor och pojkar) som redan i lågstadieålder får kontakt med tonåringar och vuxna, och hur viktigt det är att vi vuxna i skolan och ni där hemma pratar om gränser och att vi har koll på vad som sker på barnens mobiltelefoner. Gå gärna in på länken för Rädda Barnen att läsa mer om vad du som förälder kan tänka på: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/barn-och-internet/ 

 

·         Föräldraråd

I måndags hade vi föräldraråd och vi skickar med protokollet som bilaga till detta mail. Läggs även på bloggen. Länk: https://drive.google.com/file/d/19y9yN8dS8mEZBmD-cAj8PmPJfCMybYzb/view?usp=drive_link Vi saknade representanter från fem klasser. Föräldrarådet har länge varit ett bra och samverkande forum för hem och skola med många representanter. Det är endast 1 timme per tillfälle, två gånger per termin som vi ses och det är digitalt. Vore roligt om vi inte tappar detta, så se gärna till att det finns en representant för ditt barns klass vid nästa tillfälle som är 6 maj, eller att du själv anmäler dig som representant. 

 

Händelser framöver:

 

·         Personal

Under ca två månader så kommer Kadir vara föräldraledig och vi har då tagit in två vikarier; Frida W och Anna, som kommer jobba deltid hos oss. Frida W kommer arbeta morgon på frita och ha idrott. Anna kommer vid lunch och jobbar under eftermiddagen på frita. Vi välkomnar dem och hoppas de kommer trivas!

 

·         Studenter hos oss

Under denna vår har vi många studenter hos oss. Vi hade en dansk student hos oss i januari, har två elever från åk 8 från Vikbolandsskolan som har praktik hos oss förra veckan och denna, och nu kommer också våra lärarstudenter från Linköpings universitet tillbaka för en två veckors period fram till påsklovet. Vi har även en student från gymnasiet som varit hos oss sedan början av läsåret (aug/sep 23) och som är hos oss två veckor per månad. Detta ger oss vuxna och elever massor att träffa dessa unga elever och studenter! Kul! Tack alla vuxna på skolan som gör detta möjligt!

 

·         Påsk och påsklovet

Det är snart dags för att börja uppmärksamma påsken på olika sätt i vår verksamhet med pyssel mm. Påsklovet ligger rätt tidigt i år och är redan vecka 14 (29/3-7/4). Vi hoppas att när den väl kommer att vi får fint väder, roliga aktiviteter både på frita och hemma samt att vi får chans att ladda våra batterier på det sätt som passar oss bäst.  

 

 

Hör av er om det är något ni undrar kring. Ha det så gott!

 

Vänliga hälsningar
Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola,

Telefon: 011-155362,

frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se

fredag 12 januari 2024

Rektorsbrev januari 2024

 

Januari 2024!

Januari, och starten av en ny termin. Vårterminen brukar alltid gå så fort med alla lov och röda dagar. Är härligt att ljuset börjar komma tillbaka även om vi är mitt inne i vintern. Jag kommer träffa er under våren på föräldramöten och föräldraråd. Ha en fin start på terminen!

Återkoppling från december:

1)       Tryggheten på skolan enligt våra elever (resultatet av trygghetsenkäten)

o   Inom frita:

§  Stor ökning av trivseln på frita – kul!

§  Vår utmaning är att utveckla frita för de äldre barnen så fler väljer att vara på frita även i årskurs 3. Meddela gärna fritapersonalen om ni har några tankar som kan hjälpa oss.

§  En del barn upplever att det saknas en närvarande vuxen när det uppstår konflikter mellan barn.

 

Jag vet att fritapersonalen är i startgroparna att ta nästa etapp/steg i deras utvecklingsarbete och där elevgrupperna är aktiva varje eftermiddag i fasta rutiner, så alla har sina vuxna omkring sig och genomför sin aktivitet. På detta sätt vill vi möta barnens intresse mer, att de får testa nya saker och att de blir trygga och vi agerar på de konflikter som sker i gruppen.//rektor

 

o   Inom klassens ram:

§  Vi låg bra till förra året kring trivseln på skolan, men vi ligger ännu högre nu. 83% säger att de trivs alltid och 98,5% att de trivs alltid eller oftast.

§  Eleverna säger att det är färre elever som är ensamma på skolan. På denna punkt har vi utvecklats massor under senaste året.

§  Barnen upplever fortfarande att det händer bråk på skolan i högre grad än genomsnittet inom kommunens skolor. Men – våra siffror för utsatthet och bråk har blivit bättre än förra året så vi rör oss framåt.

Jätteroligt att våra förändringar med zoner på skolgården, gemensam rast så fler vuxna är ute, allt värdegrundsarbete ute i klasserna på frita mm gör att eleverna ger oss så bra resultat. Vi kämpar med att det inte ska ske så många bråk mellan barn på skolan och våra insatser t.ex. de ovan gör att även de siffrorna har blivit bättre, även om de fortfarande är under kommunens genomsnitt.//rektor

o   Generellt på frågor som rör skolområde och skolan:

§  Fortsatt positiv utveckling om att man får se ut och vara som man vill utan att bli retad. 78% säger alltid och 94% säger alltid och oftast.

§  Våra elever upplever att de är aktiva på rasterna, mer än kommunens genomsnitt.

§  Våra elever pratar också vid problem med vuxen på skolan, kompisar på skolan eller föräldrar, mer än kommunens genomsnitt. Inom denna fråga har vi också ökat mycket sedan förra året.

§  Barnen tycker vi har tryggat skolan och minskat antalet otrygga platser. 17,5% positiv ökning och det ligger över kommunens genomsnitt.

§  Vi har ökat både siffran för andelen som har vuxen på skolan de tycker om och vuxen som de känner bryr sig om dem och vi ligger över kommunens genomsnitt.  

Även inom dessa frågor så ser vi på skolan en positiv utveckling och är väldigt nöjda över vårt resultat. Otroligt att vi har ökat 17,5% kring mer trygga/mindre otrygga platser på skolan! 

2)       Omdömen och närvaro, resultat höstterminen-23

o   Vi har högre närvaro hos eleverna än genomsnittet för kommunen. Det är bra då närvaro gynnar ny gruppen och framför allt är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna ge alla barn god undervisning och möjlighet att lära sig det de ska kunna enligt läroplanen.

o   Vi ligger högre i omdömen än genomsnittligt i kommunen. Vi ligger på ca 5-8% av elevgrupperna i åk 2 och 3 som behöver extra stöd för att nå målen i kursplanen i matematik och svenska. Även om önskan är att alla barn ska nå målen, så är 5-8% bra resultat för skolan. Förra året, enligt statistik för Norrköpings åk 3 kring resultat av vationella prov, så låg matematiken på 80% som klarade sig och 89% i svenska som klarade sig. Källa: Ny statistik om nationella prov i grundskolan - Skolverket   

 

3)   Jullovsfrita

Fritidshemmet har haft ett superhärligt jullov. Många roliga aktiviteter och eleverna har haft mycket inflytande i aktiviteterna. 

 

Efter skolavslutningen öppnade ett café i fritaköket. Alla elever fick en varsin plånbok med pengar i, både sedlar och mynt. De fick sedan själva bestämma vad de önskade köpa av det cafét hade att erbjuda. En mycket rolig aktivitet som både elever och pedagoger uppskattade, samt efterfrågat igen. 

 

Eleverna önskade också innan jul IKT (informations och kommunikationsteknologi), vilket fyllde en hel dag. Där eleverna dels fick spela lärspel på dator, skapa egna frågesporter online och delta i dem samma. Andra aktiviteter så som gympasal och pyssel har också varit ständigt närvarande. Eleverna har pysslar massor och varit i gympasalen för fysisk aktivitet. 

 

Under mellandagarna fortsatte dessa aktiviteter och det festades även till med findukning och pynt när fritidshemmet firade in den nya terminen.Under mellandagarna blev det också en utflykt till pulkabacken i Ljunga för lite pulka åkning och fika. Fika som eleverna varit med och bakat under veckan. Kort och gott ett mycket bra, roligt men också lärorikt jullov! 

 

Terminen började också den superbra med en invigning genom att tillsammans tända dagsbergs OS-eld, detta med en eleverna egentillverkad fackla och fackeltåg.  Dagsbergs OS är också temat för början av terminen. Snölek och aktiviteter som knyter an till olika vintersporter kommer att hållas. Så vi hoppas på att snön får ligga kvar. 

 

Personalen på fritidshemmet önskar alla en god fortsättning! 

 

Kommande händelser i januari:

1)        Studiedag 8/1

Vi har haft en studiedag som handlade om vår arbetsmiljö, läsåret 24/25, planering av vårterminen och en önskad workshop kring praktisk konflikthantering (kommer även en del 2 med Hanna Martisson i januari – se nedan). Spännande dag!


2)       Lekbod öppnar på nytt sätt

Under november-december har en grupp pedagoger diskuterat och jobbat fram en ny modell av hur vi ska använda oss av lekboden. Det kommer bli ett slags pantsystem, de har fyllt på med saker att leka med, vi har en tavla där det kommer finnas veckans lek/kluring/tävling och vi kommer till en början ha elever från årskurs 3 som står i lekboden och är värdar med stöd från vuxen. Boden kommer vara öppen med bodvärdar varje förmiddags- och lunchrast.

 

Snälla, hjälp oss att få detta att fungera bra genom att prata med era barn om vikten att ta hand om sakerna och inte ta sönder, samt lämna tillbaka sakerna till boden efter användning. Som ni vet har inköpspriser för allt ökat och vi kan inte köpa in hur mycket som helst om det snabbt tas sönder av elever. Så – vikten av att vara rädd om vara saker alltså!

 

3)    Workshop med Hanna Martisson, utbildningskontorets barnrättsombud, om konflikter mellan barn och kränkningsanmälningar

Som en del två i arbetet med det praktiska konflikthanteringsarbetet som pedagogerna möter ofta, ibland dagligen, så kommer Hanna för att lära oss mer om konflikter, bra sätt att jobba med konflikter samt om kränkningsanmälningar.   


Ha en fin start på terminen och året!

 

Vänliga hälsningar
Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola,

Telefon: 011-155362,

frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se

 

fredag 29 december 2023

Mellandagarna på frita

Mellandagarna på frita har bestått av pyssel, bakning, lek i pulkabacken och nyårsfest 💥


onsdag 6 december 2023

Rektorsbrev december

Nu summerar vi terminen som gått, avslutar det sista, firar och umgås! Sen laddar vi batterierna både små och stora med ett jullov, på frita eller hemma, och är tillbaka till en spännande vårtermin!I detta utskick: 

·         Återkoppling från november;

o   Barnboksvecka med författarbesök

o   Föräldraråd med protokoll

o   Elevenkät

o   Elevrådet

 

·         Kommande händelser i december;

o   Fadderaktivitet

o   Besök av lärare från nordiskt samarbete med fokus på läsning och läsinlärning

o   Julfest på frita

o   Lucia

o   Personal

o   Jullov och vårterminens start

 

Återkoppling från november:

Vi kan se tillbaka på ett november som innehöll en hel del roliga saker som

o    Barnboksvecka med avslutande författarbesök

Utvärderingen av barnboksveckan var att den blev jättebra och omtyckt av barnen. Även författarbesöket av Johan Unenge blev otroligt lyckat där han visade upp sina talanger med att skissa och författa. Författarbesöket bekostas av pengar från Skapande skola, som vi söker pengar från varje år.

 

o    Föräldraråd med protokoll

Förra mötet blev inställt, men nu har vi äntligen träffats och pratat om årets fokus för oss på skolan, hur vi har det, om det blir någon ny skola osv. Vi har inte bestämt datum för föräldraråd i vår, men kommer bli vid två datum och digitalt som nu. Önskemål om programpunkter kom fram under mötet och som vi hoppas ska kunna planera in. Länk till protokollet.

 

o    Elevenkät

Alla elever från förskoleklass till årskurs 3 har nu fått svara på enkäten som skickas ut av kommunens kuratorer. Vi brukar kalla den ”trygghetsenkäten” då den syftar främst på barnets trygghet och mående på skolan och inte om t.ex. kunskap och ledarskap i klassrummet. Enkäten i vår är från utbildningskontoret och då lyfts fler frågor från ett mer vidare perspektiv. Vi har ännu inte fått resultatet men kommer presentera det kort på föräldrarådet i vår och sedan i Planen mot kränkande behandling som utvärderas i maj och skickas ut revideras i september-24.  

 

o    Elevrådet november

De flesta klasser tycker att det är bra med både studieron, trivsel och trygghet. Några klasser tycker att studieron kan förbättras och att de regler som finns i skolan kring hur vi ska vara på lektionerna och mot varandra behöver förtydligas. Eleverna lyfter fram flera områden av elevdelaktighet varav idésprutorna på frita är en av dem. Barnen lyfte många matfrågor denna gång och det har jag sedan lyft vidare i köksmötet med Kicki och hennes chef. Det handlar om vilka rätter som serveras, om man kan få mer mat, få önska maträtter osv. Barnen berättade också om deras diskussioner kring Ansvar som de haft i klassrummet och vår IBIS-matris.

tisdag 7 november 2023

Rektorsbrev november

Hoppas ni haft ett skönt lov och är laddade för de sista sex veckorna av terminen innan det är jullov. Galet hur fort det går! Vi kommer inom kort skicka ut information om luciainbjudan för föräldrar i åk 2 och 3, samt hur vi lägger upp julavslutningen i år.

Det är med sorg man läst under den gångna veckan (och tidigare) hur unga människor dras in i gängkriminaliteten och hur det tyvärr sprider det sig ner i åldrarna. Vi rektorer har blivit ombedda att skicka ut ett brev som komponerats av Polisen i Östergötland. Jag skickar det som mail till alla vårdnadshavare. 

I detta utskick: 

·         Återkoppling från oktober;

o   Inrymningsövning

o   Halloween och höstlov

o   FN och fadderdag

o   Klasskonferenser/klassavstämningar

o   Elevrådet

 

·         Kommande händelser i november;

o   Elevenkät

o   Barnboksvecka och författarbesök

o   Föräldraråd

o   Personal

o   Värdegrundsarbete och fokus på A som i ansvar

Återkoppling från september:

o   Inrymningsövning

Som en del av vårt säkerhetsarbete så övade vi inrymning vid en miljöolycka under vecka 42. Vi har utvärderat hur det gick och det blev ett bra tillfälle att prata om vad som kan hända på skolan förutom bränder och hur vi måste skydda oss.

 

o   Halloween och höstlov

I matsalen har det dekorerats fint med hjälp av frita och många avslutade denna skolperiod på något mysigt sätt med sina elever på torsdag/fredagen och under höstlovet på frita ordnades halloween-fest och man var i skogen och åt tacos som lagades utomhus. Glada barn helt enkelt!

 

o   FN och fadderdag

Som skolgemensam aktivitet så hade vi tisdagen den 24/10 fadderaktiviteter och med temat FN. Utifrån utvärderingen så blev det en bra dag!

 

o   Klasskonferenser/klassavstämningar

Nu innan lovet och även efter så genomförs avstämningar för varje klass tillsammans med elevhälsoteamet. Vi gör detta som en rutin i årshjulet för att inte tappa elever som är i behov av stöd. Under samtalet fångar vi upp måendet i klassen/på frita, stöd ev. lärarna kan behöva från EHT eller utifrån och om barnen behöver annat stöd eller mer stöd än de får i dagsläget.

 

o   Elevrådet 20/10

Alla klasser meddelade att allt är bra kring studiero, trivsel och trygghet och utmanar nu alla att bli jättebra! Har det hänt något under lektion så är lärarna/pedagogerna snabba att följa upp varför lektionen blev som den blev. Vi har ett utvecklingsområde kring trygghet och trivsel och då även i matsalen. Vi har där skapat möjligheten för några att sitta i flexen, vi har pratat om toaletterna, vi pratar om rutiner för hela skolan t.ex. om man ska ha 5 tysta minuter eller inte osv. och Frida/Kicki har regelbundna köksmöten.


Kommande händelser i oktober;

 

o   Elevenkät

Nu under november så kommer alla elever att få svara på frågor som kommunen skickat ut till oss. Det kommer sammanställas och vi får svaret ungefär i mitten av december. Vi på skolan kommer att jobba med detta resultat på olika sätt, dels i varje verksamhet för sig, men varje årskurs får också återkoppling om vad de behöver arbeta med och vi som skola i det stora.    

 

o   Barnboksvecka och författarbesök

Under vecka 46 har vi barnboksvecka på hela skolan och då kommer vi prata massor om att skriva böcker, om bilderna i böcker, att det finns olika typer av skönlitterära böcker osv. Vi kommer också berätta mer om författaren Johan Unenge som skrivit bla Eva och Adam-serien och serien Hotell Gyllene Knorren”, då han kommer till oss den 28-29/11.

 

o   Föräldraråd onsdag 22 november

Vi kommer träffas digitalt och dagordningen är den som vi hade i september då vi ställde in mötet. Kontakta era representanter om det är något ni lyfta fram.

 

o   Personalinfo

Vi har lite förändringar att informera om.

Liselott har valt att sluta och det ligger därför ute en platsannons på arbetsförmedlingen om ledig tjänst som fritalärare. Vi tackar för tiden ihop! Tipsa gärna någon som är duktig på musik och pedagogik om att vi söker. Fram till jul har vi erbjudit en vikarie som heter Ann att arbeta hos oss och som kommer finnas både i åk 2 och på frita.

 

Inom specialundervisningen så kommer Marie att ha lite mer timmar på Sandbyängs skolan pga. ökat behov där och det gör att vi kommer ha Mona-Lisa hos oss på torsdagar som är en pensionerad speciallärare. Mona-Lisa har varit lite hos oss under hösten under några tillfällen, men nu blir det alltså lite mer regelbundet fram till jul.

 

o   November och fokus på A – ansvar (värdegrundsarbetet STARK)

Nu kommer vi in på ansvar och då har vi i THT (trygghetsteamet) vävt in både vårt IBIS-arbete samt att barnen ska tänka från olika perspektiv. Både utifrån sig själva men också från oss vuxna på skolan och även på er. Hur kan man se ansvar i olika miljöer; hemma, fritidsaktivitet, inne i stan, skola osv.


Vänliga hälsningar


Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola

Norrköpings kommun

Telefon: 011-155362
frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se