Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

onsdag 6 september 2023

Rektorsbrev september

 I detta utskick: 

·         Återblick på uppstarten

·         IBIS

·         Värdegrundsarbete och årlig plan mot kränkande behandling

·         Skolans regler

·         Personal

·         Föräldraråd måndag 2 oktober

·         Tips från fritidshemmet

 
Augusti -september

Vecka 32 var de flesta av oss på skolan tillbaka och vi började med planeringen och förberedelserna inför detta läsår. Flera har satt sin prägel på sina nya lokaler och frita har till exempel uppdaterat sin information på dörren i ”hämta/lämna korridoren”. All personal hade en bra gemensam dag ihop på Rosen den 15/8 och sedan hade vi gemensam träff med alla elever på skolan den 16/8 där vi åt glass, sa hej och välkommen till alla förskoleklassare och gav den en keps.

Utifrån utvärderingar från personalen så känner vi att vi haft en fin start.

IBIS

Vi är nu fyra personer i IBIS-teamet; spec Marie, rektor Frida, kurator Maria och socialpedagog Linda. Vi har även fått veta att några andra skolor inom kommunen har hakat på och går in i sitt första år med IBIS, medan vi nu kör vårt andra år.

Vi har gjort en matris ”Så här vill vi vara” som jag skickar med som bilaga i ett mail till er. Den kommer vi jobba med under september och den har också placerats ut runt om på skolan för att barnen ska bli påminda. Vi kommer också jobba med extra fokus på relationsbyggande mellan elever och personal nu under året. 

Värdegrundsarbete och årlig plan mot kränkande behandling

Vi har tidigare haft STAR som vårt värdegrundsarbete och lägger nu till K i ordet så vi får STARK. STARK står för Språk, Trygghet, Ansvar, Respekt, Kunskap. Nu i september kommer vi jobba med språket/kommunikation/relation. Övningar skickas från trygghetsteamet till klasserna/frita att jobba med.

Nu är vår årliga plan mot kränkande behandling reviderad och skriven både i sin fulla version och i en lättläst version. Båda skickas med hem i email till er vårdnadshavare och kommer också läggas ut på hemsida och blogg. 

Skolans regler

Nu är skolans regler lyfta både i klass och på elevrådet och vi har kunnat godkänna dem för detta läsår. Viktigt att ni pratar om reglerna hemma och att barnet förstår att regler är till för att hjälpa alla och skapa trygghet. Skolans regler skickas hem då ni vårdnadshavare ska skriva under en del och skicka tillbaka till oss på skolan.   

Personal

Jenny Sundin har valt en tjänst på sin gamla VFU-skola Kättinge och börjar därför där i september. Vi har haft annons ute och Frida var den som knep tjänsten. Vi hoppas Jenny får det kanonbra på Kättinge och Frida ska trivas hos oss. 

Föräldraråd 2/10 och 22/11

Under föräldramötena nu i september så kommer ni diskutera vem som blir klassens representant. Mötet är digitalt om håller på en timma. Du träffas de andra klassernas representanter, två pedagoger/lärare från skolan, vår administratör och mig/rektor. Vi brukar ha bra samtal om läget på skolan, vad ni vårdnadshavare önskar mer information kring, saker som är på gång osv. Välkommen att vara med!

Länk att skriva upp sig om du blir representant: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10O4k93owIGkxxcvMN4eLuHqQRYJnVLLxhtrMxqj4Gws/edit?usp=sharing

Tips från fritidshemmet

·        Att eleverna ska säga hej och hejdå till en vuxen med padda.

·        Om att uppdatera sina frita-scheman då vi nästan dagligen måste ringa vh för att höra om eleven ska vara på frita eller inte.

·        Man måste lämna in dem om man behöver/har med sig mobilen till skolan.

·        Och om man vill gå hem med en kompis så ska det finnas avtal med föräldrarna i förväg att vi på fritidshemmet inte hjälper till med att ringa.

-----------------

Ha en fin september!


Vänliga hälsningar


Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola

Norrköpings kommun

Telefon: 011-155362
frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se 

”Respekt, Ansvar, Omtanke”