Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

tisdag 3 oktober 2023

Rektorsbrev oktober

 

Oktober 2023!

I detta utskick: 

·         Återrapportering från september;

o   Elevrådet

o   Skoljoggen

o   Kvalitetsdialog

 

·         Kommande händelser i oktober;

o   Specialundervisning

o   Föräldraråd måndag 2 oktober

o   Omklädningsrummen till idrotten

o   Fritidshemmet

o   Oktober och fokus på T – trygghet (värdegrundsarbetet STARK)

o   Studiedagar

o   Studenter från lärarprogrammet (att vara en övningsskola)

o   Öppet hus inför förskoleklass 2024 (nästa höst F-klass)

o   Höstlovet/läslovet

Återrapportering från september:

o   Elevrådet 8/9

Alla klasser meddelade på terminens första elevråd att allt är bra kring trivsel och trygghet. Några elever saknar att ha delade raster, men flera elever ser fler rastvärdar ute. Årskurs 1-3 tyckte att vi vuxna styrde rätt mycket första veckan, men nu har vi kommit igång med mer elevdelaktighet i form av förslagslåda på frita, rösta fram högläsningsbok, göra olika typer av val när klassen diskuterar osv. I maj röstade barnen om deras favorit-mat och den maten kommer att dyka upp under hösten men det kommer tyvärr inte stå ”Dagsbergs favoritval” eller något sådant.

 

Om ditt barn kommer hem och har en åsikt eller förslag om något på skolan. Påminn gärna att använda klassrådet som forum. Många elever glömmer att de kan föra fram sina tankar och förslag där. 

 

o   Skoljoggen

14-15/9 så sprang barnen skoljoggen på skolan och på frita. De fick ihop totalt 284 varv och 568 kronor (2 kr/varv). Barnen fick rösta på vilket projekt vi ska stötta; barn som har det svårt, djur eller natur. Natur vann och flera var kluriga att komma på att om vi hjälper naturen så hjälper vi ju även barn och djur. Så vi skickar även i år pengar till Världnatursfonden. Om du eller ert företag/jobb vill vara med och stödja barnens insamling så ligger länken här: 

 

o   Kvalitetsdialog

Torsdag 28/9 kom både verksamhetschef Jenny Östlund och Lizelotte Kempe Kreutz, enhetschef för den pedagogiska delen på CBEH (Centrala Barn och Elevhälsan) till skolans kvalitetsdialog. Med representanter från våra tre verksamheter frita, förskoleklass och skola, samt elevhälsa och skolledning så berättade vi om vår kvalitetsrapport, våra mål inför detta läsår (lokala utvecklingsplanen), vi diskuterade våra enkätresultat samt elevernas kunskapsresultat. Det blev ett väldigt positivt möte då vi utvecklats gynnsamt och framåt inom många områden under flera års tid. 


Kommande händelser i oktober;

o   Specialundervisning

Vi har fått lite frågor kring specialundervisningens mängd och jag vill få förtydliga lite. När jag kom till skolan-20 och fram till förra läsåret så hade vi ca 1,5 tjänst (150%) för specialundervisning och specialpedagogiska arbetsuppgifter. Under förra läsåret fick vi möjligheten att ha 180% tjänst genom att Marie och Birgitta jobbade ihop och Birgitta gick i pension först till sommaren. Inför i år så ligger mer personaltäthet åter på pedagogerna inom frita och skola, samt att vi nu ligger på 120% tjänst inom spec.

 

Syftet med specialundervisningen är att genomföra olika former av kartläggningar/tester, undervisning i grupp, i klass och ibland individuellt. Att få specialundervisning kan vara en del av åtgärdsprogrammet när anpassningar i den ordinarie undervisningen inte räcker till. Har ni frågor kan ni höra av er till Marie eller Malin på skolan.   

 

o   Föräldraråd måndag 2 oktober

Vi ställde tyvärr in mötet då det var för få närvarande pga många som fått förhinder (var bla föräldramöte på förskolan Skogsgläntan samtidigt). Vi återkommer om ett nytt datum.

 

o   Omklädningsrummen till idrotten

Från nästa måndag kan vi börja använda de nyrenoverade omklädningsrummen. Vi har fått vänta på vissa delar, men nu är allt funktionellt. Det vi saknar och som kommer till november är bänkar och hängare. Det gör att vi kommer ha det lite temporärt med stolar att lägga sina saker på under någon månads tid. Anledningen är att om kylan kommer så är baracken vi lånar inte ett lika bra alternativ, så bättre att börja byta om redan nu men på detta sätt.

 

o   Fritidshemmet

Fritidshemmet fortsätter träffas precis som i våras en gång per månad för ett kvällsmöte där man planerar upp kommande månad och diskuterar sin verksamhet. Frita skriver numera information till mentorerna och som sen mentorerna lägger till i veckobrevet så ni inte behöver titta på flera håll. Detta var ett förslag från förra årets föräldraråd och som vi nu fått till på ett praktiskt sätt.


o   Oktober och fokus på T – trygghet (värdegrundsarbetet STARK)

Vi kommer ha fokus på trygghet i olika former; både inom sig själv men också i grupp och på skolan. Barnen kommer få gå trygghetsvandring på skolan och peka ut för de vuxna var det känns mest nervöst eller oroligt så vi kan trygga det området mer. De vuxna runt eleverna i en årskurs kommer göra en sk. relationscirkel för att se att alla elever har en god relation med flera vuxna på skolan.  

 

o   Studiedagar 5-6/10 – frita är öppet för de som anmält behov av omsorg

Lärarna inom grundskolan kommer ha fyra föreläsningar och work shops under dessa dagar och fortbilda sig. Fritapersonalen har en föreläsning som Oliver kommer gå på, samt att de har en workshop på deras kvällsmöte där alla träffas.

 

Området för fortbildning är; pojkars lärande och trivsel i skolan, välmående och lärande, digitalt lärande samt något vi kallar ”I stormens öga” som handlar om när elever kommer i affekt, blir arga, kastar saker omkring sig, säger otrevligheter osv. Vi ser fram emot dessa dagar! Det frita tar del av är en föreläsning riktad för fritas verksamhet samt ”I stormens öga”.


o   Studenter från lärarprogrammet

Som jag berättat tidigare så har vi blivit godkända som övningsskola och vi kommer ha två årskullar av studenter som finns på vår skola under 5 års tid. Första årskullen är de som börjar lärarprogrammet i år och alltså är inne på sin första termin. Vecka 41 kommer de ut på sin första praktik för att se det dagliga livet på en skola. Vi har fått fyra studenter som kommer till oss och det kommer vara en i vardera årskurs. Vi önskar dem välkomna till oss!  

 

o   Öppet hus inför förskoleklass 2024 (nästa höst F-klass) samt öppet hus på andra skolor inom kommunen

Onsdagen den 25 oktober så har vi öppet hus mellan klockan 17:00-18:30. Information kommer ut till berörda men kan vara bra att ni känner till ifall någon frågar er. Gå in på kommunens hemsida och läs mer. Länk

 

För er som går i åk 3 så erbjuder flera skolor öppet hus antingen de sista två veckorna innan höstlovet/läslovet, eller vid annat tillfälle. Ta kontakt med den skola som ni är intresserad av för att få veta mer.

 

o   Höstlovet/läslovet

Höstlovet/läslovet ligger vecka 44. De elever som är på frita kommer ha ett speciellt program som frita planerar upp. För er som är lediga så hoppas vi att det blir skönt väder och massor med roligt att hitta på. Kanske ta ett besök till biblioteket och låna hem några bra böcker eller serietidningar? På kommunens evenemangs sida hittar ni flera roliga aktiviteter som anordnas runt Norrköping denna vecka.

Glad oktober!


Vänliga hälsningar


Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola

Norrköpings kommun

Telefon: 011-155362
frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se