Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

tisdag 7 november 2023

Rektorsbrev november

Hoppas ni haft ett skönt lov och är laddade för de sista sex veckorna av terminen innan det är jullov. Galet hur fort det går! Vi kommer inom kort skicka ut information om luciainbjudan för föräldrar i åk 2 och 3, samt hur vi lägger upp julavslutningen i år.

Det är med sorg man läst under den gångna veckan (och tidigare) hur unga människor dras in i gängkriminaliteten och hur det tyvärr sprider det sig ner i åldrarna. Vi rektorer har blivit ombedda att skicka ut ett brev som komponerats av Polisen i Östergötland. Jag skickar det som mail till alla vårdnadshavare. 

I detta utskick: 

·         Återkoppling från oktober;

o   Inrymningsövning

o   Halloween och höstlov

o   FN och fadderdag

o   Klasskonferenser/klassavstämningar

o   Elevrådet

 

·         Kommande händelser i november;

o   Elevenkät

o   Barnboksvecka och författarbesök

o   Föräldraråd

o   Personal

o   Värdegrundsarbete och fokus på A som i ansvar

Återkoppling från september:

o   Inrymningsövning

Som en del av vårt säkerhetsarbete så övade vi inrymning vid en miljöolycka under vecka 42. Vi har utvärderat hur det gick och det blev ett bra tillfälle att prata om vad som kan hända på skolan förutom bränder och hur vi måste skydda oss.

 

o   Halloween och höstlov

I matsalen har det dekorerats fint med hjälp av frita och många avslutade denna skolperiod på något mysigt sätt med sina elever på torsdag/fredagen och under höstlovet på frita ordnades halloween-fest och man var i skogen och åt tacos som lagades utomhus. Glada barn helt enkelt!

 

o   FN och fadderdag

Som skolgemensam aktivitet så hade vi tisdagen den 24/10 fadderaktiviteter och med temat FN. Utifrån utvärderingen så blev det en bra dag!

 

o   Klasskonferenser/klassavstämningar

Nu innan lovet och även efter så genomförs avstämningar för varje klass tillsammans med elevhälsoteamet. Vi gör detta som en rutin i årshjulet för att inte tappa elever som är i behov av stöd. Under samtalet fångar vi upp måendet i klassen/på frita, stöd ev. lärarna kan behöva från EHT eller utifrån och om barnen behöver annat stöd eller mer stöd än de får i dagsläget.

 

o   Elevrådet 20/10

Alla klasser meddelade att allt är bra kring studiero, trivsel och trygghet och utmanar nu alla att bli jättebra! Har det hänt något under lektion så är lärarna/pedagogerna snabba att följa upp varför lektionen blev som den blev. Vi har ett utvecklingsområde kring trygghet och trivsel och då även i matsalen. Vi har där skapat möjligheten för några att sitta i flexen, vi har pratat om toaletterna, vi pratar om rutiner för hela skolan t.ex. om man ska ha 5 tysta minuter eller inte osv. och Frida/Kicki har regelbundna köksmöten.


Kommande händelser i oktober;

 

o   Elevenkät

Nu under november så kommer alla elever att få svara på frågor som kommunen skickat ut till oss. Det kommer sammanställas och vi får svaret ungefär i mitten av december. Vi på skolan kommer att jobba med detta resultat på olika sätt, dels i varje verksamhet för sig, men varje årskurs får också återkoppling om vad de behöver arbeta med och vi som skola i det stora.    

 

o   Barnboksvecka och författarbesök

Under vecka 46 har vi barnboksvecka på hela skolan och då kommer vi prata massor om att skriva böcker, om bilderna i böcker, att det finns olika typer av skönlitterära böcker osv. Vi kommer också berätta mer om författaren Johan Unenge som skrivit bla Eva och Adam-serien och serien Hotell Gyllene Knorren”, då han kommer till oss den 28-29/11.

 

o   Föräldraråd onsdag 22 november

Vi kommer träffas digitalt och dagordningen är den som vi hade i september då vi ställde in mötet. Kontakta era representanter om det är något ni lyfta fram.

 

o   Personalinfo

Vi har lite förändringar att informera om.

Liselott har valt att sluta och det ligger därför ute en platsannons på arbetsförmedlingen om ledig tjänst som fritalärare. Vi tackar för tiden ihop! Tipsa gärna någon som är duktig på musik och pedagogik om att vi söker. Fram till jul har vi erbjudit en vikarie som heter Ann att arbeta hos oss och som kommer finnas både i åk 2 och på frita.

 

Inom specialundervisningen så kommer Marie att ha lite mer timmar på Sandbyängs skolan pga. ökat behov där och det gör att vi kommer ha Mona-Lisa hos oss på torsdagar som är en pensionerad speciallärare. Mona-Lisa har varit lite hos oss under hösten under några tillfällen, men nu blir det alltså lite mer regelbundet fram till jul.

 

o   November och fokus på A – ansvar (värdegrundsarbetet STARK)

Nu kommer vi in på ansvar och då har vi i THT (trygghetsteamet) vävt in både vårt IBIS-arbete samt att barnen ska tänka från olika perspektiv. Både utifrån sig själva men också från oss vuxna på skolan och även på er. Hur kan man se ansvar i olika miljöer; hemma, fritidsaktivitet, inne i stan, skola osv.


Vänliga hälsningar


Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola

Norrköpings kommun

Telefon: 011-155362
frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se