Dagsbergs skola och fritidshem ligger på Vikbolandet, vackert belägen cirka fem kilometer från Norrköping. Vi har nära till skog och natur och har en härligt stor skolgård.

fredag 12 januari 2024

Rektorsbrev januari 2024

 

Januari 2024!

Januari, och starten av en ny termin. Vårterminen brukar alltid gå så fort med alla lov och röda dagar. Är härligt att ljuset börjar komma tillbaka även om vi är mitt inne i vintern. Jag kommer träffa er under våren på föräldramöten och föräldraråd. Ha en fin start på terminen!

Återkoppling från december:

1)       Tryggheten på skolan enligt våra elever (resultatet av trygghetsenkäten)

o   Inom frita:

§  Stor ökning av trivseln på frita – kul!

§  Vår utmaning är att utveckla frita för de äldre barnen så fler väljer att vara på frita även i årskurs 3. Meddela gärna fritapersonalen om ni har några tankar som kan hjälpa oss.

§  En del barn upplever att det saknas en närvarande vuxen när det uppstår konflikter mellan barn.

 

Jag vet att fritapersonalen är i startgroparna att ta nästa etapp/steg i deras utvecklingsarbete och där elevgrupperna är aktiva varje eftermiddag i fasta rutiner, så alla har sina vuxna omkring sig och genomför sin aktivitet. På detta sätt vill vi möta barnens intresse mer, att de får testa nya saker och att de blir trygga och vi agerar på de konflikter som sker i gruppen.//rektor

 

o   Inom klassens ram:

§  Vi låg bra till förra året kring trivseln på skolan, men vi ligger ännu högre nu. 83% säger att de trivs alltid och 98,5% att de trivs alltid eller oftast.

§  Eleverna säger att det är färre elever som är ensamma på skolan. På denna punkt har vi utvecklats massor under senaste året.

§  Barnen upplever fortfarande att det händer bråk på skolan i högre grad än genomsnittet inom kommunens skolor. Men – våra siffror för utsatthet och bråk har blivit bättre än förra året så vi rör oss framåt.

Jätteroligt att våra förändringar med zoner på skolgården, gemensam rast så fler vuxna är ute, allt värdegrundsarbete ute i klasserna på frita mm gör att eleverna ger oss så bra resultat. Vi kämpar med att det inte ska ske så många bråk mellan barn på skolan och våra insatser t.ex. de ovan gör att även de siffrorna har blivit bättre, även om de fortfarande är under kommunens genomsnitt.//rektor

o   Generellt på frågor som rör skolområde och skolan:

§  Fortsatt positiv utveckling om att man får se ut och vara som man vill utan att bli retad. 78% säger alltid och 94% säger alltid och oftast.

§  Våra elever upplever att de är aktiva på rasterna, mer än kommunens genomsnitt.

§  Våra elever pratar också vid problem med vuxen på skolan, kompisar på skolan eller föräldrar, mer än kommunens genomsnitt. Inom denna fråga har vi också ökat mycket sedan förra året.

§  Barnen tycker vi har tryggat skolan och minskat antalet otrygga platser. 17,5% positiv ökning och det ligger över kommunens genomsnitt.

§  Vi har ökat både siffran för andelen som har vuxen på skolan de tycker om och vuxen som de känner bryr sig om dem och vi ligger över kommunens genomsnitt.  

Även inom dessa frågor så ser vi på skolan en positiv utveckling och är väldigt nöjda över vårt resultat. Otroligt att vi har ökat 17,5% kring mer trygga/mindre otrygga platser på skolan! 

2)       Omdömen och närvaro, resultat höstterminen-23

o   Vi har högre närvaro hos eleverna än genomsnittet för kommunen. Det är bra då närvaro gynnar ny gruppen och framför allt är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna ge alla barn god undervisning och möjlighet att lära sig det de ska kunna enligt läroplanen.

o   Vi ligger högre i omdömen än genomsnittligt i kommunen. Vi ligger på ca 5-8% av elevgrupperna i åk 2 och 3 som behöver extra stöd för att nå målen i kursplanen i matematik och svenska. Även om önskan är att alla barn ska nå målen, så är 5-8% bra resultat för skolan. Förra året, enligt statistik för Norrköpings åk 3 kring resultat av vationella prov, så låg matematiken på 80% som klarade sig och 89% i svenska som klarade sig. Källa: Ny statistik om nationella prov i grundskolan - Skolverket   

 

3)   Jullovsfrita

Fritidshemmet har haft ett superhärligt jullov. Många roliga aktiviteter och eleverna har haft mycket inflytande i aktiviteterna. 

 

Efter skolavslutningen öppnade ett café i fritaköket. Alla elever fick en varsin plånbok med pengar i, både sedlar och mynt. De fick sedan själva bestämma vad de önskade köpa av det cafét hade att erbjuda. En mycket rolig aktivitet som både elever och pedagoger uppskattade, samt efterfrågat igen. 

 

Eleverna önskade också innan jul IKT (informations och kommunikationsteknologi), vilket fyllde en hel dag. Där eleverna dels fick spela lärspel på dator, skapa egna frågesporter online och delta i dem samma. Andra aktiviteter så som gympasal och pyssel har också varit ständigt närvarande. Eleverna har pysslar massor och varit i gympasalen för fysisk aktivitet. 

 

Under mellandagarna fortsatte dessa aktiviteter och det festades även till med findukning och pynt när fritidshemmet firade in den nya terminen.Under mellandagarna blev det också en utflykt till pulkabacken i Ljunga för lite pulka åkning och fika. Fika som eleverna varit med och bakat under veckan. Kort och gott ett mycket bra, roligt men också lärorikt jullov! 

 

Terminen började också den superbra med en invigning genom att tillsammans tända dagsbergs OS-eld, detta med en eleverna egentillverkad fackla och fackeltåg.  Dagsbergs OS är också temat för början av terminen. Snölek och aktiviteter som knyter an till olika vintersporter kommer att hållas. Så vi hoppas på att snön får ligga kvar. 

 

Personalen på fritidshemmet önskar alla en god fortsättning! 

 

Kommande händelser i januari:

1)        Studiedag 8/1

Vi har haft en studiedag som handlade om vår arbetsmiljö, läsåret 24/25, planering av vårterminen och en önskad workshop kring praktisk konflikthantering (kommer även en del 2 med Hanna Martisson i januari – se nedan). Spännande dag!


2)       Lekbod öppnar på nytt sätt

Under november-december har en grupp pedagoger diskuterat och jobbat fram en ny modell av hur vi ska använda oss av lekboden. Det kommer bli ett slags pantsystem, de har fyllt på med saker att leka med, vi har en tavla där det kommer finnas veckans lek/kluring/tävling och vi kommer till en början ha elever från årskurs 3 som står i lekboden och är värdar med stöd från vuxen. Boden kommer vara öppen med bodvärdar varje förmiddags- och lunchrast.

 

Snälla, hjälp oss att få detta att fungera bra genom att prata med era barn om vikten att ta hand om sakerna och inte ta sönder, samt lämna tillbaka sakerna till boden efter användning. Som ni vet har inköpspriser för allt ökat och vi kan inte köpa in hur mycket som helst om det snabbt tas sönder av elever. Så – vikten av att vara rädd om vara saker alltså!

 

3)    Workshop med Hanna Martisson, utbildningskontorets barnrättsombud, om konflikter mellan barn och kränkningsanmälningar

Som en del två i arbetet med det praktiska konflikthanteringsarbetet som pedagogerna möter ofta, ibland dagligen, så kommer Hanna för att lära oss mer om konflikter, bra sätt att jobba med konflikter samt om kränkningsanmälningar.   


Ha en fin start på terminen och året!

 

Vänliga hälsningar
Frida Dahlström
Rektor Dagsbergs skola,

Telefon: 011-155362,

frida.dahlstrom@norrkoping.se
www.norrkoping.se